شنبه, 02 بهمن 1400  
برگزارکنندگان
شیوه نامۀ نگارش مقاله
مجوز isc
محل برگزاری همایش: دانشگاه جیرفت