چهارشنبه, 15 تیر 1401  
برگزارکنندگان
شیوه نامۀ نگارش مقاله
مجوز isc
محل برگزاری همایش: دانشگاه جیرفت